Niels Bohr Parken

En forholdsvis stor afdeling med 297 boliger, men fordelt i grupper af en- og toetages bygninger i lukkede vænger. Der er opført en variation af 1-4 rums lejligheder, både i et plan og som boliger i to planer.

Sammensætningen af disse forskellige boligtyper giver basis for en variation af alle aldersgrupper og mulighed for haver for nogle og ingen havepligt for andre.

Bebyggelsen er beliggende i et vel-planlagt stort samlet boligområde med både private og almene, fritliggende og tæt-lave boliger.

Bybuslinie 61 har stop ud for afdelingen, tilkørselsforholdene er gode og der er stiforbindelser som sikrer adskillelse af den kørende og gående trafik.

Der er fælles parkeringsarealer og adskilt herfra fine legeområder for børnene og Indenfor bebyggelsen er der nærbutik og der er kort afstand til blandt andet Gymnasium, kirke m.v.

Kun adskilt af grønne rekreative arealer er afdelingen nabobebyggelse til hele Blangstedgård området.